Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Dienstverlening

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers in het verkrijgen van inzicht in waar medewerkers het over een bepaald thema eens zijn en oneens en de mate waarin het deel waar zij het over eens zijn bijdraagt aan innovatie en vooruitgang en het deel waar ze het oneens over zijn, de organisatie belemmert in innovatie en vooruitgang.

Bovendien zorgt onze dienstverlening ervoor dat het gebied waar men het over eens is groter wordt en wel in de richting die voor de organisatie nodig is om innovatie en vooruitgang te verkrijgen.

In onze dienstverlening werken wij met mensen! Uw medewerkers of medewerkers van uw leveranciers of klanten. Belangrijk is dat deze mensen op informele wijze met elkaar werken in een groepsproces dat gericht is op convergentie. Niet voor niets spreken wij van "Mensen die met elkaar spelen, werken en leren". Onze dienstverlening geeft hier een pragmatisch invulling aan. Het meest zichtbare deel van onze dienstverlening is één of een serie van groepsprocessen gericht op het bereiken van een vooraf overeengekomen resultaat. Het groepsproces is een slim overwogen combinatie van bestaande methoden zoals bijvoornbeeld; MetaPlan, Vissekom, Collegiale review en Stille Wand Discussie. 

Onder "Vooruitgang door begrip" is te lezen hoe belangrijk dit is in organisaties van vandaag, waar het steeds lastiger wordt om rollen en funkties goed samen te laten werken.


Wanneer toepassen?

Onze dienstverlening leent zich bij uitstek voor het faciliteren van groepsprocessen met meer dan 15 deelnemers. Het is zelfs mogelijk een dergelijk proces te moderen als het aantal deelnemers meer dan 100 bedraagt. Onderstaand enkele voorbeelden waar onze dienstverlening goed toepasbaar is.

  • bij introductie van nieuwe samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld start van een project, kennismaking, doelbepaling)
  • bij het vaststellen van uitgangspunten en kaders bij het samenvoegen van meerdere afdelingen of organisaties
  • bij de ontwikkeling van (innovatieve) producten
  • als teambuilding of bij het oplossen van organisatieproblemen/spanningen
  • bij veranderingstrajecten; met name voor het creëren van draagvlak voor (verbeter)initiatieven.
  • bij het plannen (projecten, activiteiten, in brede zin) en het bepalen van prioriteiten
  • als brainstorm techniek voor het stimuleren en verzamelen van nieuwe ideeën
  • het ontwerpen van nieuwe en complexe processen en werkstromen over meerdere afdelingen of soms organisaties heen
  • het evalueren, periodiek beoordelen van programma's en projecten en vaststellen van maatregelen om vooruitgang te behouden