Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Aanpak

Enkelvoudige uitvoering
Hier boven is de aanpak voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van een enkelvoudig groepsproces schematisch weergegeven.

De tijdlijn aan de bovenkant is een indicatie voor de doorlooptijden tussen 
de onderkende stappen.

De stap waarin het ontwerp van het groepsproces wordt gemaakt, is voor de opdrachtgever en de deelnemers een stap waarin zij niet betrokken zijn. Het resultaat van deze stap is een draaiboek voor de uitvoering. Dit draaiboek wordt niet opgeleverd en blijft intellectueel eigendom van Inspirovate.

Zoals reeds is aangegeven onder kwaliteit, is deze aanpak bindend voor elk groepsproces.

De stappen zijn in meer detail toegelicht op de betreffende pagina's.


Meervoudige uitvoering

Rechts is de aanpak weergegeven voor een zogenoemde meervoudige uitvoering van het groepsproces. Het is namelijk heel goed mogelijk onze dienstverlening te verbinden aan bestaande verandertrajecten, programma's en of projecten.

In dergelijke sitauties is nog steeds sprake van de fasering zoals bij de enkelvoudige uitvoering. Een belangrijk verschil is dat de groep in alle sessie uit dezelfde deelnemers bestaat en het te bereiken resultaat met de groep is ontleend aan de doelstellingen van het verandertraject, programma of project. 

Over het algemeen is het bij aanvang reeds mogelijk de diverse uitvoeringsdata vast te stellen. Deze zijn gekoppeld aan markante momenten in het project. In het hier gebruikte voorbeeld, zijn dat op de fase overgangen op het kritieke pad.