Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Regie overleg
 

 Betrokkenen:

Opdrachtgever

Resultaat:

Het regieoverleg leidt tot de specificatie van:

  • De doelstelling die met de groep bereikt moet worden
  • Vaststellen wie aan de groepssessie dienen deel te nemen
  • Locatie waarop de sessie plaatsvind en het moment waarop en overige logistieke aspecten
Werkzaamheden: De moderator maakt een afspraak met de opdrachtgever van in principe een uur. In dit gesprek bespreekt de moderator met de opdrachtgever welk resultaat bereikt moet worden. De moderator toetst of deze doelstelling past bij het karakter van het groepsproces. Waar nodig wordt de doelstelling zo scherp en expliciet mogelijk verwoord.

Er is een nadrukkelijke samenhang tussen de te bereiken doelstelling en de samenstelling van de deelnemers. De moderator toetst de door de opdrachtgever voorgenomen doelgroep en stelt waar nodig bij. Uiteindelijk moet de doelstelling en de doelgroep volkomen met elkaar in lijn zijn. Afhankelijk van de te bereiken resultaten, is het heel goed mogelijk om daar rollen en funkties van buiten de organisatie bij te betrekken (leveranciers of klanten van de opdrachtgever). In bijzondere gevallen kan externe aanwezigheid van een deskundige op een specifiek gebid noodzakelijk zijn. Als dit van toepassing is, maakt Inspirovate gebruik van voor haar bekende en bewezen partners uit eigen netwerk. De kosten daarvoor maken deel uit van onze offerte.

In het overleg bespreekt de moderator de logistiek rond de groepssesie. Wij hebben een nadrukkelijke voorkeur voor een externe lokatie. Dit voorkomt het risico dat deelnemers de sessie verlaten ten behoeve van hun reguliere werkzaamheden. Uitvoering op eigen lokatie is zeker niet uitgesloten. Consequenties van een verstoorde uitvoering zijn nader gespecificeerd in onze Algemene Voorwaarden.

Over het algemeen kiest de opdrachtgever de locatie met bijbehorende catering. De opdrachtgever draagt de kosten vor locatie en catering. De moderator heeft daarin een adviserende rol. De moderator bepaalt de vereisten ten aanzien van de ruimten (plenair) en eventuele subruimten. Deze zijn bindend voor de uitvoering.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitnodigen van de deelnemers aan de groepssessie. Als dit van toepassing is, nodigt de moderator de externe deskundige uit. Voorafgaande aan de groepssessie maakt deze persoon een afspraak met de opdrachtgever voor een korte kennismaking.

Op basis van onze professionaliteit, mag de opdrachtgever van de moderator verwachten dat hij de niet uitgesproken doelstellingen en verwachtingen van de opdrachtgever herkent en dit tijdens het overleg bespreekt en toetst.

Kort na het regie overleg bevestigt de moderator de gemaakte afspraken en toetst nadrukkelijk of de opdrachtgever de gemaakte afspraken onderschrijft. Zij vormen immers de basis voor het ontwerp van het groepsproces.
 Bijzonderheden: Het moment waarop de moderator en opdrachtgever het eens zijn over de uitkomsten van het regie overleg bepaalt de vroegst mogelijke datum voor de uitvoering van het groepsproces.