Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Ontwerp groepsproces

 Betrokkenen:

De Moderator

Resultaat:

Het draaiboek voor het feitelijke groepsproces. Het draaiboek beschrijft de vragen en de vraagstellingstechnieken voor het groepsproces. Voor elke vraagstelling is de layout van de te gebruiken poster opgenomen en een planning voor het aantal te gebruiken MetaPlan borden.

In het draaiboek (de vraagstellingen) is expliciet aangegeven op welke wijze de onderwerpen worden vastgesteld voor het werken in subgroepen. Bovendien is aangegeven op welke wijze de groep zichzelf opsplitst in subgroepen die werken aan deze onderwerpen.
Werkzaamheden: De moderator werkt als enige aan deze activiteit. De moderator bespreekt het resultaat niet vooraf met de opdrachtgever en/of de deelnemers. Het draaiboek wordt niet tijdens of na afronding van de groepssessie aan de opdrachtgever opgeleverd.

Bij het specificeren van het draaiboek is het te bereiken resultaat uiteraard leidend voor de inhoud. Bij de opbouw van het programma houdt de moderator rekening met de zogenoemde groepsdynamiek. De afwisseling in luisteren, doen en presenteren moet goed gebalanceerd zijn.

De deelnemers mogen van Inspirovate verwachten dat de vragen niet voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en van het juiste semantisch niveau. Een vraag als "Hoe wordt ik gelukkig" is van een te hoog semantisch niveau. De vraag daarentegen "Hoe krijg ik m'n eitje 's morgens precies goed" is van een veel te laag semantisch niveau. Hoewel een goed eitje in de ochtend zeker bijdraagt aan iemands geluk.
 Bijzonderheden: Geen.