Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Uitvoering

 Betrokkenen:

Opdrachtgever, deelnemers en de Moderator

Resultaat:

De deelnemers bepalen het resultaat van de uitvoering. Het belangrijkste werk van de moderator, zo zou je kunnen zeggen, zit in het ontwerp van het groepsproces. De professionaliteit van de moderator blijkt in de mate waarin hij in staat is met zijn vraagstelling en vraagstellingstechnieken de groep bij elkaar te houden en te leiden naar convergentie. Hetgeen vanuit de groep komt, moet duidelijk zichtbaar op de Pinwand borden worden aangebracht. Immers het verslag van de groepssessie is een fotografisch vastlegging van alle Pinwand borden.
Werkzaamheden: De moderator opent de sessie met een korte uitleg van de essentie van een groepsproces als deze en legt de groep een zogenoemde -niet werk gerelateerde- teaser voor. Dit is een vraag over een onderwerp, volgens één van de vraagstellingstechnieken. Dit zorgt ervoor dat de groep het besef heeft dat zij gedurende de sessie bepalen wat het resultaat van die dag gaat worden en vertrouwd raken met het proces.

Belangrijke pinwandborden gedurende de sessie zijn het zogenoemde "Vragen en Opmerkingen" bord. Dit bord stelt deelnemers in staat opmerkingen en vragen te parkeren tot het einde van de sessie. Indien relevant kunnen deze worden overgenomen in het onderdeel waarin een actieplan wordt samengesteld.

Afhankelijk van de aard van de doelstelling, de samenstelling van de doelgroep en de gevoeligheid van de context waarbinnen de groep werkt aan resultaten kan een zogenoemd "emotie" bord in de sessie worden opgenomen. Op vooraf bepaalde momenten kan daarmee inzicht worden verkregen in de "emotie" binnen de groep. Uiteraard moet de mogelijkheid worden geboden dit op annonieme wijze kenbaar te maken.

De moderator maakt tijdens de sessie enkele zogenoemde impressie foto's. Deze worden opgenomen in het fotografisch verslag van de sessie.
 Bijzonderheden: Belangrijk is dat elke deelnemer en in het bijzonder de opdrachtgever in zijn of haar rol kan blijven zitten. Het groepsproces zorgt nadrukkelijk voor een duidelijke en snelle convergentie. Zodra één of meerdere deelnemers binnen de groep de indruk heeft dat convergentie een kant opgaat, die niet past binnen de kaders van de verantwoordelijkheden of de (organisatorische) doelstellingen van de betreffende, is daarvoor ruimte binnen het groepsproces. Overigens mogen de deelnemers van Inspirovate verwachten dat we dit reeds in het regieoverleg onderkend hebben en dit in het ontwerp van het groepsproces hebben verwerkt.

In de Algemene Voorwaarden is aangegeven onder welke voorwaarden de uitvoering door de moderator afgebroken kan worden. Dit doet zich voor in situaties van een "no show" en indien deelnemers zich regelmatig aan het groepsproces ontrekken om zich bezig te houden met hun reguliere werkzaamheden. Immers daardoor is het niet meer mogelijk om de kwaliteit te leveren die we met de opdrachtgever zijn overeengekomen en maakt een groepssessie zinloos.