Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Rapportage en decharge

 Betrokkenen:

Opdrachtgever, deelnemers en de Moderator

Resultaat:

Een fotografisch verslag van de resultaten van de groepssessie.

De moderator bespreekt dit verslag met de opdrachtgever en legt de verbinding tussen dit resultaat en hetgeen is overeengekomen tijdens het regie overleg. Op basis daarvan verleent de opdrachtgever decharge aan Inspirovate.
Werkzaamheden: Direct na afloop van het groepsproces maakt de moderator van elk Pinwand bord een foto. Inspirovate bewaart de posters tot na verwerking in het verslag.
 
De moderator spreekt het verslag door met de opdrachtgever. Na goedkeuring draagt de opdrachtgever voor verspreiding van het verslag onder de aanwezige deelnemers. In deze bijeenkomst verleent de opdrachtgever decharge aan Inspirovate.

Inspirovate zal de opdrachtgever ondersteunen in het opvolgen van de resultaten en het borgen daarvan in de operatie. Zij maken daartoe afspraken en gebruiken daarbij met name het actieplan, zoals is vastgelegd tijdens de sessie. Er zal in ieder geval een afspraak in het kader van nazorg plaatsvinden binnen een periode van maximaal zes weken.
 Bijzonderheden: Indien het actieplan daar aanleiding voor geeft, zal Inspirovate de opdrachtgever adviseren op onderdelen gebruik te maken van externe ondersteuning in het proces van vooruitgang.