Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Vooruitgang door begrip

Waar mensen in groepen samenwerken ontstaan er allerlei groepsprocessen. Er ontstaan vriendschappen en conflicten, er vormen zich subgroepen, mensen stimuleren elkaar of hinderen elkaar juist in hun werk. Naarmate de diversiteit in een groep toeneemt worden de groepsprocessen ingewikkelder en gaat er vaker wat fout. Een van de aandachtspunten bij het managen van diversiteit is dan ook het managen van deze groepsprocessen.De essentie van het groepsproces, zoals wij dit inrichten voor onze opdrachtgevers is in de linker figuur weergegeven.

Het groepsproces is gericht op convergentie in de meningsvorming. Gedurende dit proces van convergentie loop je met regemaat tegen punten aan waar geen overeenstemming over is. Het proces werkt vervolgens op drie verschillende manieren.

  1. Waar dit van belang is voor het resultaat, faciliteren wij dit proces zo dat meningsveschillen oplossen en deel worden van het gebied waar men het over eens is.
  2. Het groepsproces maakt expliciet welke meningsverschillen het niet waard zijn om daar lang bij stil te staan. Ze belemmeren de organisatie niet in Innovatie en Vooruitgang.
  3. Na afloop is helder welke meningsverschillen serieus een belemmering vormen voor het resultaat. Deze moeten buiten het groepsproces om worden opgepakt.
Inspirovate is als geen ander in staat dit proces te faciliteren, zoals hier aangegeven. Werken aan begip is werken aan vooruitgang!