Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Kwaliteit

Onze visie op kwaliteit is ontleend aan de definitie die het Nederlands Normalisatie Instituut hanteert. Deze is.

Geheel van kenmerken van onze dienstverlening dat betrekking heeft op het vermogen van deze dienstverelning om kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te bevredigen.

Inspirovate richt zich nadrukkelijk op twee aspecten, zoals ook beschreven in 'formule' door Wim Scharpé, namelijk:

Quality = Performance x Acceptance

Performance
Dit kenmerk beschrijft niet alleen de werkzaamheden van Inspirovate, maar bovenal het resultaat van onze werkzaamheden. Deze zijn expliciet vastgelegd in het zogenoemde regie-overleg.

Acceptance
Dit kenmerk richt zich op de acceptatie van het resultaat door de opdrachtgever. Op grond van onze professionaliteit, mag verwacht worden dat wij impliciete behoeften tijdens het regie-overleg expliciet maken.

Praktische vertaling van onze visie op kwaliteit naar de dienstverlening

Voor ons vertaald dit zich op onderstaande wijze in kwaliteit.

  • Onze aanpak voor groepsprocessen schept de voorwaarden om aan kwaliteit te voldoen en is om die reden bindend.
  • Indien bij de uitvoering van het groepsproces rollen en/of funkties ontbreken, waarbij in het ontwerp van het groepsproces wel van is uitgegaan, wordt de uitvoering geannuleerd. 

Overigens is dit ook opgenomen in onze Algemene Voorwaarden. Daar waar tegenstrijdigheden bestaan, zijn de Algemene voorwaarden bindend.