Vooruitgang door begrip
Welkom bij Inspirovate
Vooruitgang door begrip
Nieuws
Dienstverlening
Documentatie
Contact
Reageer
Cases
Forum
Site Map
Over Inspirovate
Inspirovate staat voor Inspiratie en Innovatie en is als naam ook een samenvoeging van Inspire en Innovate. In het logo brengen we tot uitdrukking dat de medewerker de sleutel is voor Inspiratie, Innovatie en Vooruitgang. Meer dan processen, structuur en systemen.

Opmerkelijk dat organisatie miljoenen investeren in processen, middelen en systemen, terwijl vooruitgang alleen mogelijk is wanneer medewerkers echt begrijpen wat de organisatie zich ten doel stelt. En hoeveel investeren organisaties in het faciliteren van begripsvorming onder medewerkers? Rollen en funkties zijn tegenwoordig zo gedifferentieerd dat wanneer u er in slaagt om mensen te leren om elkaar te begrijpen, er een enorme kracht in uw organisatie vrijkomt. Een kracht die -als deze juist wordt gericht- uw organisatie in de voorhoede van de markt brengt.

Dat is waar Inspirovate voor staat en wat u van haar mag verwachten!